Mr. Prashad Nepali

Name: Mr. Prashad Nepali

Designation: Secretary
Phone: 9748070554
Email: prashad.nepali@freedhaliya.org
Other Details: